Pedagogische visie - Groepsdruk & De Vreedzame School


Groepsdruk & De Vreedzame School

Hoe zit groepsdruk in het lesprogramma van De Vreedzame School?

Na de zomervakantie zal elke leerkracht met de leerlingen aan de slag gaan om van de groep een veilige en positieve groep te maken. Waar elke leerling zich prettig en veilig voelt en waar je fijn kunt leren. Natuurlijk verken je met elkaar hoe de sociale normen/de grondwet van de school in de groep nageleefd gaan worden. Heldere regels helpen ook bij een veilig en rustig groepsklimaat. Het regelmatig bespreken van het groepsklimaat is dan ook in het lesprogramma geschreven. Het helpt om telkens weer met de hele groep te onderzoeken of iedereen zich prettig en veilig voelt in de groep. Leerlingen hebben de taak om met elkaar de afspraken die zij maken en regelmatig evalueren, te bewaken, elkaar aan te spreken en te helpen waar nodig. Groepsdruk? Inderdaad hebben we groepsdruk nodig om een positieve en veilige groep te realiseren. Groepsdruk als een positief werkend element. Een positieve en veilige groep geeft ook ruimte aan het individu en de eigen identiteit. In Blok 1 is veel aandacht voor bovenstaande. Aan het einde van diverse blokken evalueert de groep regelmatig haar eigen groepsklimaat. In groep 8 wordt in twee lessen aandacht besteed aan het ontwikkelen en versterken van een eigen identiteit.

Soms komt de ruimte om je zelf te kunnen zijn juist in het geding door groepsdruk. Dit ontstaat wanneer dominante subgroepen en/of leiders in de groep te veel ruimte krijgen om de eigen positie te versterken ten koste van anderen. Hoe houd je je dan staande als leerling, die daar niet bij (wil) horen? Dit proces is niet iets dat alleen op scholen plaatsvindt, maar ook in andere situaties waar kinderen elkaar ontmoeten. In de klas hopen we dat bij de eerste verschijnselen leerkrachten met de hele groep gaat praten over wat er speelt en hoe iedereen iets kan bijdragen aan een positief groepsklimaat voor iedereen.

In het lesprogramma besteden we ook aandacht aan het omgaan met en voorkomen van negatieve groepsdruk. Impliciet doen we dat door in en met de groepen te werken aan het vormen van een eigen mening en het leren respecteren van eigen meningen (Blok 3) en het vreedzaam oplossen van conflicten (Blok 2). Meer expliciet behandelen we het respecteren van de grenzen van een ander (Blok 3 en 4). Voor groep 8 zijn er in Blok 2 twee lessen geschreven die zeer expliciet ingaan met omgaan met groepsdruk. In de eerste les leren leerlingen dat het belangrijk is om nee te kunnen zeggen (in situaties dat ze onder druk worden gezet), en hoe ze dat moeten doen. In de daarop volgende les reflecteren leerlingen over de kracht van een groepscode en het hebben van een eigen mening. Tenslotte bevatten de handreikingen van ‘Kriebels in De Vreedzame School’ diverse expliciete verwijzingen naar de lessen van ‘Kriebels in je buik’, die gaan over omgaan met groepsdruk.

Hulp nodig?

Veel vreedzame scholen gaan na de zomer Blok 1 extra goed neerzetten, omdat de groepsdynamiek afgelopen jaar moeizaam is geweest door de lockdown en de gedeeltelijke opening van scholen. Wil je sparren met een van onze adviseurs over de beste aanpak, neem dan contact met ons op via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees ook:


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW