Voor wie - Speciaal (voortgezet) onderwijs


Speciaal (voortgezet) onderwijs

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Op de inmiddels ruim duizend ‘vreedzame’ scholen in Nederland is de school een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De Vreedzame School is er ook voor leerlingen met een verstandelijke beperking: ‘Beste Vrienden’ voor het speciaal onderwijs en ‘Beste Burgers’ voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Pedagogisch klimaat
Op scholen voor zml-leerlingen is veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Deze aandacht is heel belangrijk omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij leerlingen vergroot. Daarnaast werkt u met het programma aan onderwijsdoelen op het gebied van sociale competentie en burgerschapsvorming.

Met De Vreedzame School werkt u aan een school...

  • waar leerlingen een stem hebben
  • die een oefenplaats is voor volwaardig burgerschap en empowerment
  • waar sprake is van minder conflicten en minder ordeverstoringen
  • met betere relaties binnen de groep
  • met respect en waardering voor verschillen
  • waar sociale competentie wordt vergroot
  • en waar leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas, de school, de wijk en de samenleving

"Leerlingen leren elkaar kennen, ervaren verschillen en aanvaardendat van elkaar. Van daaruit leren ze om eigen keuzes te maken en elkaar aan te spreken."

Joke Meijs - STIP VSO, Utrecht


Meer dan een lesmethode
De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het lerarenteam. Een tweejarig invoeringsprogramma (zie ook: Invoeringstraject) voor de implementatie van het programma, training van het team en coaching is nodig om de gewenste resultaten te bereiken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over De Vreedzame School voor het Speciaal (voortgezet) onderwijs? Neem dan mailcontact op via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW