Voor wie - (Speciaal) basisonderwijs


(Speciaal) basisonderwijs

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor het (speciaal) basisonderwijs. Op de inmiddels ruim 1000 ‘vreedzame’ scholen in Nederland is de school een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken.

Positief klimaat
Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten. Voor scholen die vinden dat onderwijs óók betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’ is er De Vreedzame School.

De klas en school als oefenplaats
Een belangrijk onderdeel binnen het programma is Leerlingmediatie. Op vreedzame scholen is een aantal leerlingen opgeleid tot mediator. Mediatoren leren allerlei vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Daarnaast vervullen alle leerlingen gemeenschapstaken in de klas, op school en in de buurt. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Meer dan een lesmethode
De basis van De Vreedzame School is een structureel lesprogramma (zie ook: Lessenserie) voor sociale competentie, met voor alle groepen een wekelijkse les of activiteit. Maar De Vreedzame School is méér dan een lesmethode. Het is een filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het lerarenteam. Daarom is er een tweejarig invoeringsprogramma (zie ook: Invoeringstraject).


"Het zijn niet alleen lessen, het is een manier van leven."

Lennert Bijl, Openbare Daltonschool de Reggewinde


Speciaal basisonderwijs
Scholen voor speciaal basisonderwijs werken met dezelfde mappen als het regulier basisonderwijs, aangevuld met een eigen katern. Dit katern bevat aanpassingen van het programma om zo beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bijvoorbeeld door het bijstellen van de doelen, meer visuele ondersteuning en ideeën om meer praktisch aan de slag te kunnen met de lessen.

Ervaringen en onderzoek
Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar De Vreedzame School en er zijn veel artikelen verschenen met praktijkvoorbeelden. (Zie ook: Publicaties)

Meer informatie
Wilt u meer weten over De Vreedzame School voor het (Speciaal) basisonderwijs? Neem contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW