Nieuwsbrief


September 2021

Nieuwe materialen in het Deelnemers Domein

Er zijn verschillende nieuwe materialen toegevoegd aan het Deelnemers Domein na inloggen. Zo is er een lesmodule mentaliseren gepubliceerd en zijn er materialen voor de schoolleider en stuurgroep toegevoegd.

Lesmodule mentaliseren
Hoe kunnen we de persoonsvorming bij kinderen nog specifieker versterken? In De Vreedzame school vindt dat plaats door het hele lesprogramma en dan vooral binnen de groepscontext. In deze lesmodule vind je een andere methodiek om persoonsvorming en veerkracht-versterking met kinderen te behandelen. Met behulp van vier lessen ‘mentaliseren’ leren leerlingen beter over zichzelf in relatie tot anderen na te denken en ook zichzelf beter kennen. De lessen zijn goed in te zetten in de midden- en bovenbouw als aanvulling op bijvoorbeeld blok 2 of blok 4. Doel van de lessen is om het mentaliserend vermogen van kinderen te vergroten: dat kinderen zichzelf beter leren kennen en veerkrachtiger worden. Parnassia en het team van De Vreedzame School hebben deze lesmodule in samenwerking ontwikkeld.

Je vindt deze lesmodule in het Deelnemers Domein > Lesmappen 2020 > Basisonderwijs > extra modules.

Materialen voor schoolleiders en stuurgroep
Voor schoolleiders is er een checklist leiderschap beschikbaar, waarmee je kunt nagaan in hoeverre belangrijke aspecten van het leiding geven aan de vernieuwing daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarnaast is er een kader voor kwaliteitszorg en de 0-meting toegevoegd in de vorm van een 4D-cyclus (afgeleide van de PDCA-cyclus). Daarnaast is er een planningsformulier.

Je vindt deze materialen in het Deelnemers Domein > Lesmappen 2020 > In de School.

Over het Deelnemers Domein

In het Deelnemers Domein staan allerlei benodigdheden voor vreedzame scholen: materialen voor het geven van de lessen (zoals video’s, de digitale lesondersteuning van Presenter, illustraties/foto's en werkbladen), documenten voor de stuurgroep en directie en alles wat je nodig hebt voor de mediatorentraining. Vernieuwingen, zoals nieuwe lesmodules, video's en dergelijke worden altijd in het Deelnemers Domein geplaatst. Nog geen toegang? Een jaarlicentie kost €140,- (incl. btw) en kan hier worden aangevraagd.

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW