Nieuwsbrief


Mei 2021

Nieuw: cursus Leidinggeven aan de school als democratische oefenplaats

Hoe kun je nog beter leidinggeven aan jouw vreedzame school en werken aan democratisch burgerschap? Die vraag staat centraal in de nieuwe cursus Leidinggeven aan de school als democratische oefenplaats. Je krijgt daarin antwoord op de vragen als:

  • Hoe geef ik meer richting aan een gewenst pedagogisch klimaat? Hoe verbind ik de belangrijke sociale normen en waarden tussen mijn leerkrachten en met ouders?
  • Hoe versterk ik mijn school als democratische oefenplek? Als plek waar leerlingen ertoe doen en invloed hebben door actieve participatie?
  • Wat doet ertoe bij het versterken van een krachtige pedagogische cultuur, die zorgt voor verbinding en een positief klimaat?
  • Hoe borg ik de kwaliteit en het werken met het programma?

Schoolleidersregister
Deze cursus is gecertificeerd als formeel aanbod voor het thema Persoonlijk Leiderschap voor 25 punten. De cursus is ‘blended’ en bestaat uit vier fysieke bijeenkomsten en drie online bijeenkomsten.

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW