Nieuwsbrief


April 2021

De Staat van het Onderwijs en burgerschap

Vorige week presenteerde de inspectie de Staat van het Onderwijs 2021. In het afgelopen jaar is opnieuw het belang van burgerschap duidelijk geworden, aldus de inspectie. Daarnaast noemt de inspectie persoonsvorming een maatschappelijke opgave van het onderwijs en maakt ze zich zorgen over het welbevinden van leerlingen onder druk van corona. Lees de reactie van De Vreedzame School.

Wie ben je en wie wil je worden? Persoonsvorming vindt juist plaats in relatie met anderen. De coronamaatregelen maken deze tijd in dat opzicht ‘schraal’. Kinderen en jongeren hebben daar last van. Hoe zit persoonsvorming in De Vreedzame School? Persoonsvorming wordt in De Vreedzame School altijd behandeld in relatie tot het functioneren in een groep. Hoe kan ik mezelf ontwikkelen en geef ook anderen de kans om dat te kunnen? Ook het leren kritisch denken is gericht op persoonsvorming en komt integraal in De Vreedzame School aan de orde. Tenslotte helpen de pijlers van vreedzaam om kinderen te laten ervaren dat zij een stem hebben en actief kunnen participeren. Zo stimuleren we leerlingen in hun overtuiging dat zij ertoe doen. En juist die houding is ook helpend bij het bestrijden van kansenongelijkheid. Kortom, juist nu is een structureel programma zoals De Vreedzame School broodnodig om leerlingen te helpen bij het opgroeien in een sociale context. Het aanbieden en oefenen met sociale competenties bepaalt de effectiviteit van burgerschapsvorming.
Corona hoeft geen belemmering te zijn om regelmatig met de leerlingen en de hele groep te praten over de veiligheidsbeleving. Vreedzame scholen kennen de afspraken die leerlingen zelf maken om een positieve, veilige groep te zijn waar fijn kan worden geleerd. Het regelmatig met de leerlingen evalueren en bespreken van verbeteracties zijn juist nu van belang om weer op te pakken en regelmatig te herhalen.

Meer lezen over hoe burgerschap bijdraagt aan kansengelijkheid?
Lees verder in ons themadossier.

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW