Nieuwsbrief


November 2020

Het nieuwe burgerschapsonderwijs

Wie de actualiteiten volgt, weet: de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs gaat scholen meer richting geven bij de invulling ervan. De grote thema’s: democratie, vrijheid van meningsuiting en gelijkheid mogen op geen enkele school onbesproken blijven. Recentelijk is de wet met een meerderheid van stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. Een goede zaak, gezien de gezien de toenemende polarisatie en spanningen in onze maatschappij en in de wereld om ons heen. Nu is het wachten op de Eerste Kamer, maar aangenomen wordt dat de wet per 1 augustus 2021 in werking zal treden. Wat houdt de nieuwe wet in en hoe kun je je voorbereiden?
Lees meer...

Reactie op het maatschappelijke debat
Het politieke debat over burgerschapsvorming baart ons zorgen, omdat het onduidelijkheid creëert. Bijvoorbeeld over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, homorechten en vrijheid van meningsuiting. Leerkrachten en opvoeders in de wijken hebben behoefte aan een duidelijke overheid, die hen steunt bij burgerschapsvorming. Die staat voor veiligheid voor leerlingen en professionals. Met het aannemen van de verscherpte wet op burgerschapsvorming lijkt daar nu een belangrijke stap in gezet! 
Lees onze reactie op het actuele debat.

Gratis e-book
Met het e-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming' willen we je inspireren. Onze kennis en ervaring van ruim 20 jaar delen we graag met je . We schetsen een aantal landelijke ontwikkelingen, geven concrete tips en ideeën en geven een inkijkje in mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
Download e-book

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW