April 2021


De Staat van het Onderwijs en burgerschap

Vorige week presenteerde de inspectie de Staat van het Onderwijs 2021. In het afgelopen jaar is opnieuw het belang van burgerschap duidelijk geworden, aldus de inspectie. Lees de reactie van De Vreedzame School.
Lees verder...


Nieuwe podcast met schoolleider Dicksy Houweling

Ook in kleinere gemeenschappen is vreedzaam gemeengoed aan het worden. Op basisschool De Bron leren kinderen hoe zij vreedzaam conflicten kunnen oplossen en dragen zij verantwoordelijkheid voor hun omgeving. En dat heeft een uitstraling op het hele dorp.
Lees verder...


'Een wereld waar je anders mag zijn'

Janneke Oosterman is schoolleider op CBS Tamarinde in Zaandam, in een zogenoemde kwetsbare wijk, waar veelal kinderen zitten met een migratieachtergrond.'Door kinderen van jongs af aan de principes van vreedzaam samenleven en werken bij te brengen is het aantal conflicten drastisch verminderd'.
Lees verder...


IKC: een rode draad door burgerschapsonderwijs

Een doorgaande lijn voor burgerschapsonderwijs. Hoe werkt dat? Een veel gestelde vraag op dit moment, vooral in IKC's. In De Vreedzame Kinderopvang ervaren jonge kinderen al vroeg verschillende elementen van burgerschap. De pijlers van dit peuterprogramma zijn hetzelfde als voor het primair onderwijs.
Lees verder...


Het mooiste 'wij horen bij elkaar moment'

In Amsterdam is een groeiende en zeer actieve vreedzame community. Met een diverse groep Amsterdammers actief in scholen en in wijk-activiteiten is er gesproken over ‘we horen bij elkaar’’? De start was een video met korte interviews met mensen uit de wijk, gemaakt door het Kinderpersbureau: ‘Wat was jouw mooiste ervaring in Corona-tijd?’.
Lees verder...


Cursussen De Vreedzame School

Voor dit kalenderjaar staan er verschillende cursussen gepland.
Lees verder...

Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW