Info - De Vreedzame Wijk


De Vreedzame Wijk

De Vreedzame School stelt scholen in staat om een bijdrage te leveren aan de sociale en maatschappelijke opvoeding van kinderen. Die ‘burgerschapsvorming’ vindt echter overal plaats, niet alleen op school. In alle contexten waarin kinderen zich begeven worden zij opgevoed en ‘gevormd’. Vandaar De Vreedzame Wijk.

Wat is De Vreedzame Wijk?
De Vreedzame Wijk is erop gericht om samenhang tussen al die pedagogische contexten te bevorderen, door aan te sluiten bij wat kinderen op school meekrijgen op het gebied van democratisch burgerschap. In de wijk (instellingen, thuis, publieke ruimte) worden op die manier de democratische ‘competenties’ van jeugdigen ondersteund en versterkt.

Waarom De Vreedzame Wijk?
Kinderen leven vaak in gescheiden werelden (school, thuis, opvang, clubjes, straat). Als het lukt om die werelden 'aan elkaar te knopen’, dan draagt dat bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Door aan te sluiten bij de werkwijze van de scholen wordt het voor de kinderen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen, regels en afspraken gelden. Het gaat dan om gebruik van dezelfde begrippen, inspelen op de geleerde vaardigheden, zelfde pedagogische aanpak en manier van omgaan met conflicten en zichtbaarheid van De Vreedzame School-principes.

Meer weten?
Invoering van De Vreedzame Wijk wordt verzorgd door Stichting Vreedzaam. Wilt u meer weten over De Vreedzame Wijk, dan verwijzen wij u naar de website van Stichting Vreedzaam.

Lees ook:


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW